Laadunhallinta

Laatutyön pohjana meillä on oma laatukäsikirja ja omavalvontasuunnitelma. Laatukäsikirja antaa selkeän ja kattavan kuvan perhekotimme laatujärjestelmästä.
Laatukäsikirja toimii työvälineenä toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa, tulosten ja toiminnan arvioinnissa.

Oma palaute- ja arviointijärjestelmä kattaa kaiken hoidollisista asioista aina asiakastyytyväisyys lomakkeisiin.