Työmenetelmiä

Kasvatus ja kuntoutus
Elämänhallintataitojen kehittyminen on kasvatuksemme ja kuntoutuksemme keskeinen periaate. Korostamme mm. yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta sekä erilaisia terapeuttisia menetelmiä ja terapioita. Lapsen iänmukaista kasvua ja kehitystä turvaamme mm. arjen selkeillä rakenteilla, ennakoitavuudella, jatkuvuudella ja ammattitaitoisilla aikuisilla.

Perhekeskeisyys ja lähiverkosto
Perhekoti panostaa lasten lähiverkoston merkitykseen ja ylläpitämiseen. Perhekeskeinen työtapamme mahdollistaa lapsen ja vanhempien säännöllisen yhteydenpidon, lapsen ja vanhempien kunto huomioiden. Vanhemmat voivat sopimuksen mukaan yöpyä Lohirinteen alueella.

Opiskelu
Lohirinteessä opiskelu nähdään merkittävänä tekijänä lapsen elämässä ja sitä tuetaan monenlaisin keinoin.

Harrastukset
Iltaisin ja viikonloppuisin on aikaa harrastaa. Perhekoti itsessään tarjoaa monia vaihtoehtoja, mutta lisäksi kuljetamme lapsia harrastuksiin ja kannustamme heitä harrastamaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Harrastustoiminnan kautta lapsi voi toteuttaa itseään ja rakentaa sosiaalista elämäänsä.